Psychisch verzuim

Psychisch verzuim

Veel organisaties focussen zich bij verzuim met name op de verzuimende werknemers (gemiddeld 4%). Maar hoe zit het met de 96% van uw mensen die wel aan het werk zijn en u aan het werk wilt houden? Zo lang en vitaal mogelijk. Stop met enkel sturen op verzuim en start met investeren in vitaliteit en inzetbaarheid.

Ruim 90% van werkgevers ziet verzuim als een van de grootste bedrijfsrisico’s

Een aantal feiten:

  • 65% van het verzuim wordt veroorzaak door psychische klachten.
  • De gemiddelde duur van psychisch ziekteverzuim is 180 dagen.
  • De kosten van één dag psychisch verzuim zijn gemiddeld € 250,- per werknemer in Nederland. In deze kosten zijn de directe loonkosten opgenomen en de kosten voor arbodienstverlening. Indirecte kosten, zoals vervanging of productieverlies, zijn hierin niet opgenomen. Gezien de uitval bij psychisch verzuim gemiddeld 180 dagen duurt, zijn de totale kosten van een werknemer die uitvalt met psychische klachten dus gemiddeld €45.000,-.

 

Uit onderzoek van de World Health Organisation blijkt dat één op de vijf werkenden last heeft van werk gerelateerde psychische problemen, zoals stress, burn-out, depressieve gevoelens of angstklachten.

 

Psychisch verzuim, wat bedoelen we daarmee?

 

Ziekteverzuim is het langdurig of regelmatig niet in staat zijn om een werkfunctie te vervullen door ziekte. In het geval van psychisch verzuim gaat het om langdurig of regelmatig ziekteverzuim door psychische redenen. Denk hierbij aan psychische problemen als stress, overspannenheid, burn-out, depressieve gevoelens en angst- paniekklachten. Daarnaast zijn er ook nog psychosomatische klachten: klachten die onvoldoende verklaard worden door een lichamelijke (somatische) of medische oorzaak. Dit wordt ook wel “somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten” (SOLK) genoemd. Vaak zijn psychische problemen hiervan de oorzaak.

 

Verzuimkosten beheersen? Investeer dan in vitaliteit van medewerkers.

 

Ingegeven door veel factoren vertonen mensen (wereldwijd) in toenemende mate een behoefte aan balans. Wellbeing – het welzijn – van medewerkers wordt daarmee steeds relevanter en de noodzaak groeit om hier op de werkplek van vandaag de dag rekening mee te houden. Medewerkers van een organisatie houden er hun eigen levensstijl op na. En die levensstijlen zijn (gelukkig) erg divers. Maar niet iedereen vertoont hetzelfde niveau van fysieke of mentale gezondheid. En ook het werk op zich beïnvloedt het persoonlijk welzijn. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Een gezonde medewerker is gelukkiger en presteert beter. Het is een positieve ontwikkeling dat werkgevers in toenemende mate over de verantwoordelijkheidsvraag heen stappen (immers je bent zelf verantwoordelijk voor je welzijn) en een proactieve rol aannemen als facilitator van gezondheid van medewerkers. Zeeuws Vitaal zorgt voor een preventieve ondersteunende mind & body.

Lees welke rol Zeeuws Vitaal hierin kan betekenen.