februari 2022

Weerbaarheid is op dit moment enorm actueel. In de media zijn we de afgelopen weken bijna dagelijks geconfronteerd met berichten over grensoverschrijdend gedrag, op velerlei gebied, door mensen in ‘belangrijke’ posities. En als Corona ons iets overduidelijk heeft aangetoond, is het wel hoe belangrijk je...